BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2020 w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2020
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza


PRZED EGZAMINEM

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Nie można przyjść na egzamin, jeżeli przebywa się w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo samemu jest się objętym kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), należy unikać gromadzenia się w większych grupach.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
 • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – telefonu komórkowego, smartfonu, maskotek, książek, itp.
 • Na egzamin należy przynieść:
   • własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel),
   • butelkę wody (szkoła nie zapewnia wody pitnej),
   • coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdajesz dwa egzaminy (na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków).

UWAGA: kalkulatory i karty wzorów będą na ławkach.

 • Nie można pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, powinny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.


W TRAKCIE EGZAMINU

 • Losy z numerami stolików losuje członek zespołu nadzorującego.
 • Maturzysta podpisuje się na liście swoim długopisem.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
   • wychodzi do toalety,
   • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym.
 • Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Opuszczenie sali po zakończeniu pracy z arkuszem jest możliwe najpóźniej na 15 minut przed końcem egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


PO EGZAMINIE

 • Po zakończonym egzaminie należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających (co najmniej 1,5 m).
 • Wrażeniami po egzaminie nie należy dzielić się bezpośrednio po egzaminie lepiej podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 • Należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

UWAGA: NA EGZAMIN MATURALNY WCHODZIMY DO SZKOŁY RÓŻNYMI WEJŚCIAMI.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI:

Bezpieczeństwo – matura 2020 (plik pdf do pobrania)

Autor wpisu: