Uroczystość zakończenia Konkursów Chemicznych

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się Uroczystość zakończenia:

  • 4 edycji Konkursu Chemicznego “Chemik” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

– wyłoniono 5 laureatów i 21 finalistów

  • 26 edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza la uczniów szkół ponadgimnazjalnych

– wyłoniono 4 laureatów i 20 finalistów

Uroczystość uświetniło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele sponsorów, bez których konkursy chemiczne nie mogłyby się odbyć:

Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium,

Pani Wioletta Kulpa – Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN,

Profesor Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej,

Docent Małgorzata Petzel – Dyrektor Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej,

Pan Wojciech Magierski – Właściciel firmy Klimatel,

Pan Marek Trzeciak – Właściciel Płockiego Centrum Czystości.

Okolicznościowy wykład pt. “Emisja zanieczyszczeń – czy to dobrze, że jest niska?” wygłosił

dr inż. Łukasz Gościniak z Politechniki Warszawskiej.

Autor wpisu: