Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00  w Auli Szkoły.

Biorą w niej udział uczniowie klas 1 V LO i Technikum oraz uczniowie klas starszych, którzy otrzymają nagrody książkowe.

W uroczystości nie uczestniczą uczniowie klas starszych, którzy otrzymają stypendium za osiągnięcia naukowe i sportowe (bez nagród książkowych).

 Uczniowie zajmują miejsca w Auli Szkoły w następującym porządku:

AULA DÓŁ

AULA GÓRA

UCZNIAMI OPIEKUJĄ SIĘ WYCHOWAWCY KLAS.

 Uczniami, którzy otrzymają nagrody opiekują się:
Stempińska Bogumiła, Kamińska Hanna

Spotkanie uczniów z wychowawcami odbędzie się o godz. 10.00

w podanych salach lekcyjnych:

Klasa 2A o godz. 8.30

Written by