Deklaracje maturalne 2020 / 2021

Instrukcja wypełnienia deklaracji maturalnych przez uczniów
Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
zdających egzamin maturalny w maju 2021 r.

 

  1. Wybierz deklarację: Deklaracja 1a, a następnie naciśnij przycisk „Pobierz deklarację” i zapisz ją na pulpicie w formacie: symboloddziału_nrwdz._nazwisko_imie, np. 3A_10_Kowalski_Jan
  2. W polu „Identyfikator szkoły” wpisz:
    – jeżeli jesteś uczniem / uczennicą V liceum Ogólnokształcącego: 146201-0710O,
    – jeżeli jesteś uczniem / uczennicą Technikum: 146201-0830Z.
  3. Wypełnij część: Dane osobowe.
  4. Wypełnij drugą stronę deklaracji:  Deklaruję przystąpienie …
  5. Wypełnioną deklarację w postaci pliku PDF należy po zapisaniu danych przesłać jako załącznik (wpisując w tytule wiadomości: symboloddziału_nrwdz._nazwisko_imie, np. 3A_10_Kowalski_Jan) na adres:
Klasa Adres e-mail:
3 A deklaracja3a@zsce.pl
3 B deklaracja3b@zsce.pl
3 C deklaracja3c@zsce.pl
3 D deklaracja3d@zsce.pl
3 E deklaracja3e@zsce.pl
3 F deklaracja3f@zsce.pl
3 G deklaracja3g@zsce.pl
3 H deklaracja3h@zsce.pl
4 Ta deklaracja4ta@zsce.pl
4 Tb deklaracja4tb@zsce.pl


UWAGA !!! Adresy mailowe do przesyłania deklaracji będą aktywne tylko do 30 września 2020 r.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11). Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych. Zostały przygotowane następujące deklaracje:

Deklaracja 1a

Deklaracja 1a przeznaczona dla (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Autor wpisu: