Program stypendialny dla dzieci i młodzieży

 

Szanowni Państwo,
rusza kolejna edycja programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 pod nazwą stypendia ustawowe (szkolne).

STYPENDIUM SZKOLNE (USTAWOWE) może otrzymać uczeń:
1) zamieszkały na terenie miasta Płocka,
2) uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
3) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – ŚREDNI dochód miesięczny NETTO na 1 osobę w rodzinie
(NIE WIĘCEJ NIŻ 528 zł)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września 2020 r. w pokoju 12.

Szczegółowych informacji udziela:
Pedagog szkolny – Agnieszka Dudek
Doradca zawodowy – Anna Borawska

Plakat – stypendia szkolne

 

Autor wpisu: