List Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza i Przewodniczącej Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

List Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

List Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Autor wpisu: