Konsultacje dla uczniów

Drodzy uczniowie,

w terminach 1-5 czerwca i 15-19 czerwca 2020 r. macie możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. Są to konsultacje indywidualne lub zorganizowane w małych grupach (do 8 osób). W związku z przygotowaniami i organizacją egzaminu maturalnego konsultacje mogą odbywać się tylko w „Jotkach” (wejście do budynku od strony parkingu).

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Ze względu na bezpieczeństwo, potrzebę konsultacji z nauczycielem należy zgłosić nauczycielowi najpóźniej dzień przed terminem przez dziennik elektroniczny lub na platformie uczen.zsce.pl.

W przypadku udziału w konsultacjach ucznia niepełnoletniego wymagana jest pisemna zgoda rodzica (dostępna poniżej), którą uczeń dostarcza nauczycielowi w dniu konsultacji.

  Wyrażenie zgody na udział w konsultacjachWytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół  |  Informacje dla UCZNIÓW

Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.


Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.


Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.


W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.


Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.


Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.


Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.


Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Autor wpisu: