Odbiór świadectw przez absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbiór świadectw ukończenia szkoły dla uczniów klas maturalnych odbędzie się w Sekretariacie Uczniów, według poniższego harmonogramu.

Wtorek – 28 kwietnia 2020 r.
9:00 – 12:00    klasa IVTa, IVTb
9:00 – 12:00    klasa 3A, 3B
12:00 – 15:00  klasa 3C, 3D

Środa – 29 kwietnia 2020 r.
9:00 – 12:00    klasa 3E, 3F
12:00 – 15:00  klasa 3G, 3H

Odbiór świadectwa możliwy jest za zwrotem posiadanego identyfikatora i rozliczenia się ze wszelkich zobowiązań wobec szkoły.

W gabinecie medycznym w/w dniach i godzinach będą wydawane Karty Zdrowia Ucznia.

Do budynku szkoły można wejść TYLKO w maseczce ochronnej i rękawiczkach ochronnych.

Autor wpisu: