Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku; aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 – 20 marca 2020 r.

W związku z powyższym uczniowie klas czwartych technikum w dniu 20 marca 2020 r.
otrzymają poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym

informację o uzyskanych wynikach egzaminu.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających,
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 31 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 do 31 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r. – 22 maja 2020 r.

 

Autor wpisu: