Informacja dotycząca zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni,

Drodzy uczniowie i uczennice
Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych zostały zawieszone od dnia  12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

By zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa zaleca się, by uczniowie w ciągu najbliższych dwóch tygodni pozostawali w domu – unikali skupisk ludzi, ponieważ jest to środowisko sprzyjające zarażeniu się.

W sytuacji,  gdy uczeń przebywał na terenach występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie poinformować najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, sporządzić listę osób, z którymi się kontaktował oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Należy bezwzględnie ujawniać swoje podejrzenia dotyczące zarażenia koronawirusem.

Zaleca się również przestrzeganie higieny osobistej:  częste mycie rąk  z użyciem ciepłej wody i mydła, środków odkażających, zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, zachować 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę, unikać dotykania oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami.

Jedynie wprowadzenie odpowiednich działań pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna  w Polsce może zagrozić zdrowiu i życiu wielu osób, bardzo ważne jest zatem nasze poczucie odpowiedzialności i świadoma profilaktyka.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania pracy szkoły będą zamieszczane na stronie internetowej Szkoły.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poinformowali młodzież o obowiązku logowania się do elektronicznego dziennika lekcyjnego poprzez który będą przekazywane informacje.

Z poważaniem,
Dyrektor
Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza
/-/
Tomasz Wiśniewski

 

Autor wpisu: