Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza


Drodzy uczniowie/uczennice
Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza,

osoby, u których występują objawy chorobowe (szczególnie typu temperatura, katar, kaszel) prosimy aby nie uczęszczały na zajęcia szkolne i pozostawały w domu.
Przypominamy, że szkoła nie jest placówką do przeprowadzania leczenia uczniów lecz udzielania pomocy doraźnej. W przypadku stwierdzenia w/w objawów u danego ucznia higienistka szkolna będzie zobowiązana wezwać pilnie rodziców celem odebrania dziecka ze szkoły lub w razie konieczności postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Autor wpisu: