Deklaracje maturalne 2019/2020

Instrukcja wypełnienia deklaracji maturalnych przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza zdających egzamin maturalny w maju 2020 r.

  1. Wybierz deklarację: Deklaracja 1a, a następnie naciśnij przycisk „Pobierz deklarację” i zapisz ją na pulpicie w formacie: symboloddziału_nrwdz._nazwisko_imie, np. 3A_10_Kowalski_Jan
  2. W polu „Identyfikator szkoły” wpisz:
    – jeżeli jesteś uczniem / uczennicą V liceum Ogólnokształcącego: 146201-0710O,
    – jeżeli jesteś uczniem / uczennicą Technikum: 146201-0830Z.
  3. Wypełnij część: Dane osobowe.
  4. Wypełnij drugą stronę deklaracji:  Deklaruję przystąpienie …
  5. Wypełnioną deklarację w postaci pliku PDF należy po zapisaniu danych przesłać jako załącznik (wpisując w tytule wiadomości: symboloddziału_nrwdz._nazwisko_imie, np. 3A_10_Kowalski_Jan) na adres:
Klasa Adres e-mail:
3 A deklaracja3A@zsce.pl
3 B deklaracja3B@zsce.pl
3 C deklaracja3C@zsce.pl
3 D deklaracja3D@zsce.pl
3 E deklaracja3E@zsce.pl
3 F deklaracja3F@zsce.pl
3 G deklaracja3G@zsce.pl
3 H deklaracja3H@zsce.pl
4 Ta deklaracja4TA@zsce.pl
4 Tb deklaracja4TB@zsce.pl


UWAGA !!! Adresy mailowe do przesyłania deklaracji będą aktywne tylko do 30 września 2019 r.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11). Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych. Zostały przygotowane następujące deklaracje:

Deklaracja 1a -przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Deklaracja 1b – 1b przeznaczona dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja 1c – przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Deklaracja 1d – przeznaczona dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Deklaracja 1e – przeznaczona dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Autor wpisu: