Zebrania z rodzicami uczniów klas 2 V LO oraz 2 i 3 Technikum

17 września 2019 r. (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich V Liceum Ogólnokształcącego oraz klas drugich i trzecich Technikum według poniższego harmonogramu.

Klasa Nazwisko i imię wychowawcy Godzina Sala
2 A Duszczyk Marcin 16.00 36
2 C Żaczek Aleksandra 16.00 55
2 D Klikczyńska Kalina 16.00 67
2 E Paprocka Małgorzata 16.00 61
2 F Dymek Anna 16.00 62
2 G Jankowska Elżbieta 16.00 32
2 H Michalska Jolanta 16.00 30
2 Tb Falkowska Beata 16.00 54
3 Ta Ruszkowska Ewelina 16.00 45
3 Tb Kokoszczyńska Anna 16.15 17

 

18 września 2019 r. (środa) odbędą się wyjątkowo zebrania wychowawców klas 2 B i 2 Ta z rodzicami uczniów.

Klasa Nazwisko i imię wychowawcy Godzina Sala
2 B Stempińska Bogumiła 16.00 33
2 Ta Brzeska-Walczak Elżbieta 17.00 28

 

Autor wpisu: