Program stypendialny “Mistrzowie chemii”

W Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza realizowany jest prestiżowy ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie chemii” Fundacji ORLEN. Jest to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków do kształcenia. Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest jedyną szkołą zawodową w Polsce, w której realizowany jest program „Mistrzowie chemii”. W roku szkolnym 2020/2021 stypendystami są uczniowie klasy 4Ta. W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymają od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką.