Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (zaoczne) w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza kształci w zawodzie technik technologii chemicznej. Nauka odbywa się w systemie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne) i trwa dwa lata (cztery semestry). W szkole realizowany jest modułowy program nauczania o numerze: 311[31]/T, SP/MENiS/2004.05.25. Ukończenie szkoły daje takie same uprawnienia zawodowe jak w przypadku technikum dla młodzieży. Słuchacze korzystają z Programu Stypendialnego „Bądź Orłem PKN” oraz mogą odbywać praktykę zawodową w PKN ORLEN S.A. Absolwenci szkoły są poszukiwanymi pracownikami dla spółek kapitałowych PKN ORLEN SA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nie prowadzimy rekrutacji do szkoły policealnej od roku szkolnego 2012/2013.