Konkurs Językowy “JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR  to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Skierowany jest on do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mgr inż. Barbara Kozera oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

– mgr Monika Polok,

– mgr Agata Kobylińska,

– mgr Ewa Staniszewska,

– mgr Magdalena Wiktorowska,

– mgr Elżbieta Cieślik.

– mgr Magdalena Fronczyk

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny z elementami pisania,  przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele wytypują 3 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Listę uczniów – uczestników II etapu należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego
 2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, który odbywa się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25 w Płocku.
 3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert.

 

Konkurs JUNIOR

Wyniki 2 etapu Konkursu Językowego JUNIOR zostały wysłane do szkół. Na uroczystość zakończenia Konkursu zaproszono 10 najlepszych uczestników ze szkół:

Język angielski

 1. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi
 2. I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego “Profesor”, Płock
 3. Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
 4. Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku
 5. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu nr 15 w Płocku
 6. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku
 7. Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Chopina w Płocku
 8. Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie

Język niemiecki

 1. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Emilii Gierczak w Łącku
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu (klasy gimnazjalne)
 3. Zespół Szkół nr 3 w Płocku
 4. II Prywatna Szkoła Podstawowa Z.O.K.
 5. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
 7. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
 8. Zespół Szkół nr 5 w Płocku

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 28 marca 2019r. o godz. 11.00 w sali AULA B Centrum Edukacji (wejście od strony cmentarza)

 

Uwaga– VII edycja Konkursu Języka Angielskiego i VII edycja Konkursu Języka Niemieckiego JUNIOR rozpoczęta. Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 15 listopada, a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)             magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Junior

Zgoda (uczeń niepełnoletni)

Przykładowe zadania Konkursowe j. angielski

Przykładowe zadania Konkursowe j. niemiecki