Konkurs Językowy dla szkół podstawowych “JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Skierowany jest on do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mgr inż. Tomasz Wiśniewski oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

• mgr Monika Polok,
• mgr Agata Kobylińska,
• mgr Ewa Staniszewska,
• mgr Magdalena Wiktorowska,
• mgr Elżbieta Cieślik.
• mgr Magdalena Fronczyk

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny z elementami pisania, przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele wytypują 3 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Listę uczniów – uczestników II etapu należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, który odbywa się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25.
  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert.

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny z elementami pisania,  przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele wytypują 3 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Listę uczniów – uczestników II etapu należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, który odbywa się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25 w Płocku.
  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert.

 

Szanowni Państwo,
II etap Konkursu Językowego JUNIOR odbędzie się 5 lutego (środa) 2020 r.
• godz. 10.00 – język niemiecki
• godz. 11.45 – język angielski
w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 25

 

Uwaga– VIII edycja Konkursu Języka Angielskiego i VIII edycja Konkursu Języka Niemieckiego JUNIOR rozpoczęta. Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 15 listopada, a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)             magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Junior
Zgoda (uczeń niepełnoletni)
Przykładowe zadania Konkursowe – j. angielski
Przykładowe zadania Konkursowe – j. niemiecki