Konkurs Językowy „JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR  to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Skierowany jest on do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mgr inż. Barbara Kozera oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

– mgr Monika Polok,

– mgr Agata Kobylińska,

– mgr Ewa Staniszewska,

– mgr Magdalena Wiktorowska,

– mgr Elżbieta Cieślik.

– mgr Magdalena Fronczyk

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny z elementami pisania,  przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele wytypują 3 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Listę uczniów – uczestników II etapu należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, który odbywa się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25 w Płocku.
  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert.

Uwaga– VII edycja Konkursu Języka Angielskiego i VII edycja Konkursu Języka Niemieckiego JUNIOR rozpoczęta. Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 15 listopada, a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)             magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Junior

Zgoda (uczeń niepełnoletni)

Przykładowe zadania Konkursowe j. angielski

Przykładowe zadania Konkursowe j. niemiecki