Konkurs Językowy dla szkół gimnazjalnych „JUNIOR”

Konkurs Językowy JUNIOR  dla szkół gimnazjalnych to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku objęty honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Skierowany jest on do uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych powiatu płockiego, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mgr inż. Tomasz Wiśniewski oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

  • mgr Monika Polok,
  • mgr Agata Kobylińska,
  • mgr Ewa Staniszewska,
  • mgr Magdalena Wiktorowska,
  • mgr Elżbieta Cieślik.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny z elementami pisania,  przeprowadzony w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele wytypują 4 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Listę uczniów – uczestników II etapu należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, który odbywa się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior (dla szkół gimnazjalnych) oraz Expert (dla szkół ponadgimnazjalnych).