Konkurs Językowy dla szkół średnich “EXPERT”

Konkurs Językowy EXPERT to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku we współpracy z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku oraz pod patronatem Kuratorium Oświaty. Skierowany jest on do uczniów szkół średnich powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
mgr inż. Tomasz Wiśniewski oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

• mgr Monika Polok,
• mgr Agata Kobylińska,
• mgr Ewa Staniszewska,
• mgr Magdalena Wiktorowska,
• mgr Elżbieta Cieślik,
• mgr Magdalena Fronczyk
• przedstawiciel MUP (w III etapie).

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny, który przeprowadzany jest w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele typują po 4 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy biorą udział w II etapie Konkursu. UWAGA: Listę uczniów – uczestników etapu drugiego należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury i rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.
  3. Etap III (ustny) sprawdza umiejętność prezentacji określonego tematu, wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz argumentowania, posługiwania się poprawnym językiem, jak również uczestniczenia w dyskusji z Komisją Konkursową.
  4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert .

Szanowni Państwo,
II etap Konkursu Językowego EXPERT odbędzie się 6 lutego (czwartek) 2020 r.
• godz. 10.00 – język angielski
• godz. 11.45 – język niemiecki
w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 25

 

Uwaga– XIV edycja Konkursu Języka Angielskiego i IX edycja Konkursu Języka Niemieckiego Expert rozpoczęta.
Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 25 listopada 2019 r., a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)            magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Expert
Zgoda (uczeń pełnoletni)
Zgoda (uczeń niepełnoletni)
Przykładowe zadania Konkursowe – język angielski
Przykładowe zadania Konkursowe – język niemiecki