Konkurs Językowy dla szkół ponadgimnazjalnych “EXPERT”

Konkurs Językowy EXPERT to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku i objęty honorowym Patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Kuratorium Oświaty. Skierowany jest on do uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych powiatu płockiego, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
mgr inż. Barbara Kozera oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

– mgr Monika Polok,

– mgr Agata Kobylińska,

– mgr Ewa Staniszewska,

– mgr Magdalena Wiktorowska,

– mgr Elżbieta Cieślik,

– mgr Magdalena Fronczyk

– przedstawiciel PWSZ (w III etapie).

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny, który przeprowadzany jest w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele typują po 4 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy biorą udział w II etapie Konkursu. UWAGA: Listę uczniów – uczestników etapu drugiego należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury i rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.
 3. Etap III (ustny) sprawdza umiejętność prezentacji określonego tematu, wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz argumentowania, posługiwania się poprawnym językiem, jak również uczestniczenia w dyskusji z Komisją Konkursową.
 4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert .

 

Konkurs EXPERT

Wyniki 2 etapu Konkursu Językowego EXPERT zostały wysłane do szkół.  Do udziału w 3 etapie Konkursu zaproszono 10 najlepszych uczestników ze szkół:

Język angielski

 1. Zespół Szkół nr 5 w Płocku
 2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku
 3. Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
 4. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
 5. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku

 

Język niemiecki

 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
 2. Zespół Szkół nr 3 – III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku
 3. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
 4. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego

III etap Konkursu odbędzie się dnia 5 marca  2019r. w ZSCE  sala nr 1 (parter)

-godz. 9.00 język niemiecki

-godz. 12.00 język angielski

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 28 marca 2019r. o godz. 11.00 w sali AULA B Centrum Edukacji (wejście od strony cmentarza)

 

Uwaga– XIII edycja Konkursu Języka Angielskiego i VIII edycja Konkursu Języka Niemieckiego Expert rozpoczęta. Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 15 listopada 2018r., a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

 

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)            magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Expert

Zgoda (uczeń pełnoletni)

Zgoda (uczeń niepełnoletni)

Przykładowe zadania Konkursowe j. angielski

Przykładowe zadania Konkursowe j. niemiecki