Konkurs Językowy dla szkół ponadgimnazjalnych „EXPERT”

Konkurs Językowy EXPERT to Konkurs Języka Angielskiego oraz Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku i objęty honorowym Patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Kuratorium Oświaty. Skierowany jest on do uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych powiatu płockiego, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
mgr inż. Barbara Kozera oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:

– mgr Monika Polok,

– mgr Agata Kobylińska,

– mgr Ewa Staniszewska,

– mgr Magdalena Wiktorowska,

– mgr Elżbieta Cieślik,

– mgr Magdalena Fronczyk

– przedstawiciel PWSZ (w III etapie).

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Etap I (pisemny) to test gramatyczno – leksykalny, który przeprowadzany jest w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć. Na podstawie przeprowadzonego testu nauczyciele typują po 4 uczniów z każdego języka z danej szkoły, którzy biorą udział w II etapie Konkursu. UWAGA: Listę uczniów – uczestników etapu drugiego należy zgłosić TYLKO za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  2. Etap II (pisemny) to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury i rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.
  3. Etap III (ustny) sprawdza umiejętność prezentacji określonego tematu, wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz argumentowania, posługiwania się poprawnym językiem, jak również uczestniczenia w dyskusji z Komisją Konkursową.
  4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia Konkursów: Junior oraz Expert .

 

Uwaga– XIII edycja Konkursu Języka Angielskiego i VIII edycja Konkursu Języka Niemieckiego Expert rozpoczęta. Testy I etapu Konkursu zostały właśnie wysłane do szkół. Jeśli nie otrzymają ich Państwo do 15 listopada 2018r., a uczniowie Waszej szkoły chcieliby wziąć udział w Konkursie, prosimy o kontakt:

 

monika.polok@zsce.pl (j.angielski)            magdalena.wiktorowska@zsce.pl (j.niemiecki)

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa | Expert

Zgoda (uczeń pełnoletni)

Zgoda (uczeń niepełnoletni)

Przykładowe zadania Konkursowe j. angielski

Przykładowe zadania Konkursowe j. niemiecki