Rada Rodziców

Przewodniczący – Wioletta Sobczyk
Skarbnik / Z-ca Przewodniczącego – Mariola Szyszko
Sekretarz – Beata Patora

Członkowie:
Agnieszka Dąbrosz
Sylwia Łuniewska
Bożena Marchlewicz
Małgorzata Sekuła
Iwona Słupecka Iwona