Informacje

Informacja dotycząca opłat w roku szkolnym 2020/2021

Za wyrobienie identyfikatora dla ucznia klasy pierwszej oraz ucznia przyjętego w trakcie roku szkolnego 7 zł
Za wyrobienie każdego kolejnego identyfikatora 10 zł
Za zgubienie żetonu do szatni 10 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

Za wystawienie nowej legitymacji szkolnej 9 zł
Za wystawienie duplikatu świadectwa 26 zł

w/w wpłat należy dokonywać w Sekretariacie Uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza – pokój nr 15

Za identyfikator zastępczy (za 1 dzień) 1 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

Informacja o opłatach w roku szkolnym 2020/2021 (Zarządzenie 13/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28.08.2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku szkolnym 2020/2021)