Informacje

Informacja dotycząca opłat w roku szkolnym 2017/2018

 

Za wyrobienie identyfikatora dla ucznia klasy pierwszej oraz ucznia przyjętego w trakcie roku szkolnego 7 zł
Za wyrobienie każdego kolejnego identyfikatora 10 zł
Za zgubienie żetonu z szatni 10 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców
w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

 

Za wystawienie nowej legitymacji szkolnej 9 zł
Za wystawienie duplikatu świadectwa 26 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto
Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

 

Za identyfikator zastępczy (za 1 dzień) 5 zł

w/w wpłat należy dokonywać w Sekretariacie Uczniów
Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza – pokój nr 9

 

  ZARZĄDZENIE Nr 9/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku szkolnym 2017/2018