Informacje

Informacja dotycząca opłat w roku szkolnym 2018/2019

 

Za wyrobienie identyfikatora dla ucznia klasy pierwszej oraz ucznia przyjętego w trakcie roku szkolnego 7 zł
Za wyrobienie każdego kolejnego identyfikatora 10 zł
Za zgubienie żetonu do szatni 10 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców

w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

 

Za wystawienie nowej legitymacji szkolnej 9 zł
Za wystawienie duplikatu świadectwa 26 zł

w/w wpłat należy dokonywać w Sekretariacie Uczniów

Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza – pokój nr 15

 

Za identyfikator zastępczy (za 1 dzień) 1 zł

w/w wpłat należy dokonywać na konto Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

w kasie Centrum Edukacji – pokój nr 9B

 

Zarządzenie nr 7/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku szkolnym 2018/2019.