Rok szkolny 2017/2018

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oznaczenie klasy 1A
Nazwa klasy humanistyczna
Przedmioty rozszerzone język polski, język angielski, historia
Drugi język język francuski

 

Oznaczenie klasy 1B
Nazwa klasy europejska
Przedmioty rozszerzone język angielski, historia, WOS
Drugi język
(poziom rozszerzony)
język francuski / niemiecki (do wyboru)

 

Oznaczenie klasy 1C
Nazwa klasy biologiczno – chemiczna
Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, chemia
Drugi język język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1D
Nazwa klasy biologiczno – chemiczna
Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, chemia
Drugi język język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1E
Nazwa klasy społeczno – językowa
Przedmioty rozszerzone język angielski, geografia, WOS
Drugi język
(poziom rozszerzony)
język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1F
Nazwa klasy matematyczno – informatyczna
Przedmioty rozszerzone język angielski, matematyka, fizyka, informatyka
Drugi język język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1G
Nazwa klasy matematyczno – przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone język angielski, matematyka, chemia/geografia
Drugi język język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1H
Nazwa klasy geograficzno – przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, geografia
Drugi język język niemiecki

 

TECHNIKUM

Oznaczenie klasy 1Ta
Nazwa zawodu technik technologii chemicznej
Przedmioty rozszerzone chemia, matematyka
Języki obce język angielski, język niemiecki

 

Oznaczenie klasy 1Tb
Nazwa zawodu technik technologii chemicznej
Przedmioty rozszerzone chemia, matematyka
Języki obce język angielski, język niemiecki