Oferta edukacyjna 2020/2021

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Oznaczenie klasy  1A
 Nazwa klasy  humanistyczna
 Przedmioty rozszerzone  język polski, język angielski, historia
 Drugi język obcy  język francuski

 

 Oznaczenie klasy  1B
 Nazwa klasy   europejska
 Przedmioty rozszerzone  język angielski, historia, WOS
 Drugi język obcy  język francuski / język niemiecki

 

 Oznaczenie klasy  1C
 Nazwa klasy   biologiczno-chemiczna
 Przedmioty rozszerzone  język angielski, biologia, chemia
 Drugi język obcy  język niemiecki

 

 Oznaczenie klasy  1D
 Nazwa klasy   biologiczno-chemiczna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, chemia
 Drugi język obcy  język niemiecki

 

 Oznaczenie klasy  1E
 Nazwa klasy   matematyczno-informatyczna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, matematyka, informatyka
 Drugi język obcy  język niemiecki

 

 Oznaczenie klasy  1F
 Nazwa klasy   matematyczno-geograficzna
 Przedmioty rozszerzone  język angielski, matematyka, geografia
 Drugi język obcy  język niemiecki

 

TECHNIKUM

 Oznaczenie klasy  1Ta / 1Tb / 1Tc
 Nazwa klasy   technikum chemiczne
 Przedmioty rozszerzone chemia, matematyka
 Drugi język obcy  język niemiecki