Oferta edukacyjna 2020/2021

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Oznaczenie klasy 1A
 Nazwa klasy humanistyczna
 Przedmioty rozszerzone język polski, język angielski, historia
 Drugi język obcy język francuski
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, historia, język angielski

 

XXI wiek stawia przed humanistami konkretne wyzwanie: oprócz wiedzy z zakresu literatury, historii, języków obcych musisz uczyć się i pracować, korzystając z nowoczesnych technologii. Jest to humanistyka II generacji. Nasza szkoła odpowiada na te trendy cywilizacyjne – młodzież dostaje do dyspozycji na lekcjach smartfony oraz iPady. W ten sposób wspierany jest proces uczenia się.
Jeśli jesteś miłośnikiem literatury, historii, sztuki, lubisz uczyć się języków obcych, ale też jesteś obecny na forach społecznościowych, korzystasz z technik multimedialnych – informacje o naszej klasie humanistycznej są właśnie dla Ciebie.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na studiach filologicznych i pracować jako nauczyciele, tłumacze; w mediach – jako krytycy literaccy. Po studiach historycznych również można pracować w szkole lub instytucjach takich jak Instytut Pamięci Narodowej. Ukończenie historii sztuki oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków to praca w muzealnictwie, jako przewodnik lub mecenas sztuki, kurator wystaw. Po studiach archeologicznych pracuje się przede wszystkim w terenie, na eksponatach i artefaktach nawet sprzed wielu tysięcy lat. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to praca w mediach lub jako rzecznik prasowy. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to już nie tylko zajęcie dla „moli książkowych”, ale to elektroniczne bazy zasobów wiedzy i źródeł naukowych, a bibliotekarz w XXI wieku staje się brokerem informacji. Jeśli ktoś interesuje się zarówno językami obcymi jak i kulturą danego państwa czy regionu świata, najlepsze będą studia filologiczno–kulturowych, które umożliwiają rozwój takich dziedzin rozrywki jak turystyka historyczna. W biznesie mogą się natomiast odnaleźć osoby kończące studia na specjalności komunikacja i psychologia w biznesie. Jeśli ktoś chce nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi, powinien zastanowić się nad pedagogiką, psychologią lub logopedią. Można wówczas pracować zarówno w szkolnictwie, pomocy społecznej, jak i w służbie zdrowia. Zawodami pokrewnymi jest coach i doradca zawodowy, pracujący w biurach karier, działach personalnych korporacji i urzędach pracy. Bardzo dynamicznie rozwijającym się kierunkiem wiedzy jest też prawo własności intelektualnej i nowe media. Natomiast najzdolniejszym, pragnącym pozostać na uczelniach radzimy pomyśleć po kilku semestrach o drugim kierunku studiów – prawdziwy naukowiec to przecież +także … filozof.

 

 Oznaczenie klasy 1B
 Nazwa klasy europejska
 Przedmioty rozszerzone język angielski, historia, WOS
 Drugi język obcy język francuski / język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, historia lub WOS, język angielski

 

Na naszym kontynencie zachodzą gwałtowne i długofalowe zmiany, które będą miały wpływ również na nasze życie oraz przyszłość. Jeśli chcesz być uczestnikiem tych procesów jako ich obserwator lub współtwórca, nasi nauczyciele przygotują Cię do życia i pracy w zjednoczonej Europie. Stary kontynent potrzebuje młodych ludzi do budowania innowacyjnej gospodarki i zorganizowania na nowo wielokulturowego społeczeństwa.
Pociąga Cię myśl o pracy w unijnych strukturach administracyjnych agend polskich i zagranicznych lub nawet jako eurodeputowany? Sprawdź, czy klasa europejska może być początkiem drogi do Brukseli lub Strasburga.
Osoby, pragnące robić karierę w służbie cywilnej państwowej, strukturach międzynarodowych lub samorządowych powinny ukończyć studia na kierunkach: prawo, administracja, samorząd terytorialny i polityka regionalna. Ukończenie prawa jest też pierwszym krokiem do skończenia aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, notarialnej, prokuratorskiej lub adwokackiej. Jeśli komuś marzy się kariera polityka – trzeba pomyśleć o politologii lub europeistyce, a realizację planów o pracy w służbach mundurowych należy zacząć od studiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, wojskoznawstwo. Jeśli chcemy pracować na rzecz drugiego człowieka – warto skończyć studia na kierunkach: nauki o rodzinie lub praca socjalna. Młodzież zainteresowana tym, jak zmienia się nasze społeczeństwo powinna pomyśleć o socjologii, studiach na kierunku migracje międzynarodowe lub cywilizacja zachodnioeuropejska.

 

 Oznaczenie klasy 1C
 Nazwa klasy biologiczno-chemiczna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, chemia
 Drugi język obcy język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Na całym świecie w mediach, parlamentach narodowych i w organizacjach międzynarodowych, takich jak np. ONZ, toczą się dyskusje o konieczności ochrony klimatu i zasobów naturalnych oraz o stanie zdrowia ludzi na różnych kontynentach. Specjaliści z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych poszukiwani są w różnych obszarach gospodarki narodowej, a także za granicą.
Fascynacja naturą, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to emocje bliskie każdemu z nas, ale tylko dobrze przygotowani bioinżynierowie, lekarze, naukowcy potrafią zaprząc siły przyrody do służby na rzecz człowieka. Warto podjąć takie wyzwanie…

Absolwent klasy biologiczno – chemicznej uważany jest za przyszłego lekarza. Jednak praca w służbie zdrowia to też ratownictwo medyczne, położnictwo, analityka medyczna, a więc praca w laboratorium, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia. Kierunki studiów bliskie naukom medycznym są to także: dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, biologia sądowa. Ukończenie ich daje możliwość pracy jako analityk w laboratoriach chemicznych, badawczych, sądowych i kryminalistycznych. Na rzecz człowieka można też pracować po ukończeniu studiów psychologicznych, po pedagogice specjalnej, logopedii klinicznej czy neurologopedii. Po ukończeniu biologii, chemii lub wychowania fizycznego można pracować jako nauczyciel w szkole. Absolwenci kierunków biologicznych znajdą też pracę w stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Osoby pragnące rozwijać nauki o człowieku powinny pomyśleć o studiach w zakresie kognitywistyki, neurobiologii lub nanobioinżynerii. Klasa biologiczno – chemiczna to także miejsce do nauki dla młodych ludzi, którym na sercu leży dobro środowiska naturalnego. Oprócz sztandarowych kierunków studiów, takich jak ochrona środowiska, weterynaria czy leśnictwo, pojawiły się też nowe dyscypliny takie jak: behawiorystyka (czyli zoopsychologia), zoofizjologia (rehabilitacja zwierząt), ochrona i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich. Miłośnicy zwierząt mają tu wiele możliwości do wyboru zawodu.

 

 Oznaczenie klasy 1D
 Nazwa klasy biologiczno-chemiczna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, chemia
 Drugi język obcy język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Na całym świecie w mediach, parlamentach narodowych i w organizacjach międzynarodowych, takich jak np. ONZ, toczą się dyskusje o konieczności ochrony klimatu i zasobów naturalnych oraz o stanie zdrowia ludzi na różnych kontynentach. Specjaliści z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych poszukiwani są w różnych obszarach gospodarki narodowej, a także za granicą.
Fascynacja naturą, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to emocje bliskie każdemu z nas, ale tylko dobrze przygotowani bioinżynierowie, lekarze, naukowcy potrafią zaprząc siły przyrody do służby na rzecz człowieka. Warto podjąć takie wyzwanie…

Absolwent klasy biologiczno – chemicznej uważany jest za przyszłego lekarza. Jednak praca w służbie zdrowia to też ratownictwo medyczne, położnictwo, analityka medyczna, a więc praca w laboratorium, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia. Kierunki studiów bliskie naukom medycznym są to także: dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, biologia sądowa. Ukończenie ich daje możliwość pracy jako analityk w laboratoriach chemicznych, badawczych, sądowych i kryminalistycznych. Na rzecz człowieka można też pracować po ukończeniu studiów psychologicznych, po pedagogice specjalnej, logopedii klinicznej czy neurologopedii. Po ukończeniu biologii, chemii lub wychowania fizycznego można pracować jako nauczyciel w szkole. Absolwenci kierunków biologicznych znajdą też pracę w stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Osoby pragnące rozwijać nauki o człowieku powinny pomyśleć o studiach w zakresie kognitywistyki, neurobiologii lub nanobioinżynerii. Klasa biologiczno – chemiczna to także miejsce do nauki dla młodych ludzi, którym na sercu leży dobro środowiska naturalnego. Oprócz sztandarowych kierunków studiów, takich jak ochrona środowiska, weterynaria czy leśnictwo, pojawiły się też nowe dyscypliny takie jak: behawiorystyka (czyli zoopsychologia), zoofizjologia (rehabilitacja zwierząt), ochrona i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich. Miłośnicy zwierząt mają tu wiele możliwości do wyboru zawodu.

 

 Oznaczenie klasy 1E
 Nazwa klasy matematyczno-informatyczna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, matematyka, informatyka
 Drugi język obcy język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, informatyka lub fizyka, język angielski

 

Poszukiwany, poszukiwana…Informatycy, programiści, inżynierowie – absolwenci studiów politechnicznych i kierunków ścisłych są na topie rankingu najlepiej zarabiających osób w naszym kraju i na świecie. To oni dyktują warunki pracodawcom. Trudno się temu dziwić: ich osiągnięcia i pomysły zmieniają każdą dziedzinę naszego życia: bez technologii IT nie ma nowoczesnej medycyny, rolnictwa, szkolnictwa, budownictwa, komunikacji, turystyki i rozrywki.

Logiczne, konkretne myślenie, ale i abstrakcyjne pomysły, które potem wymagają stworzenia praktycznych rozwiązań, to cechy przyszłego programisty, innowatora, matematyka, który za pomocą skomplikowanych algorytmów potrafi oszacować powodzenie każdego przedsięwzięcia.

Chciałbyś mieć własną firmę? Powinieneś skończyć studia na zarządzaniu, które wbrew pozorom wymaga wiedzy matematycznej. Z funkcjonowaniem firm związane są takie dyscypliny naukowe i kierunki studiów jak: finanse i rachunkowość, logistyka, inżynieria produkcji, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami . Matematycy i informatycy mogą też pracować w szkole jako nauczyciele. Rozwój infrastruktury i budownictwa to szansa na dobrze płatną pracę dla inżynierów budownictwa, telekomunikacji, mechaniki, elektroniki oraz mechatroniki. Z drugiej strony rozwój gospodarki związany jest z zawodami ekonomicznymi, za pomocą których opisuje się wykonywane procesy i co najważniejsze przepływy finansowe oraz prognozuje przyszłość. Jest to przestrzeń dla księgowych, doradców podatkowych i finansowych, analityków biznesowych. Specjaliści z branży IT znajdą też pracę w laboratoriach naukowych, jako realizatorzy dźwięku, w obsłudze nowych mediów, w akustyce, w cyfrowej animacji. Do badania rzeczywistości gospodarczej i do rozwoju procesów technologicznych coraz częściej wykorzystuje się wiedzę z pogranicza dyscyplin naukowych, co wymaga powstawania nowych kierunków studiów, takich jak: fizyka techniczna, ekonofizyka, informatyka i ekonometria, inżynieria materiałowa.

 

 Oznaczenie klasy 1F
 Nazwa klasy matematyczno-geograficzna
 Przedmioty rozszerzone język angielski, matematyka, geografia
 Drugi język obcy język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski

 

Lubisz rozwiązywać zagadki matematyczne, ale też patrzysz w gwiazdy ? Przyjdź do „Piątego”! Nauczymy Cię obserwować świat przyrody i opisywać to, co się dzieje z naszą starą matką Ziemią. Groźne kataklizmy, nawiedzające różne części świata wymuszają na nas, ludziach,
precyzyjnych obserwacji meteorologicznych i przewidywania za pomocą skomplikowanych obliczeń matematycznych przyszłych zdarzeń. Gdyby Kopernik urodził się w XXI wieku, uczyłby się na pewno w tej klasie!

Interesują Cię nauki ścisłe i społeczne, lubisz poznawać świat i ludzi ? W tej klasie nie będziesz się nudził, wręcz przeciwnie – znajdziesz wiele okazji do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. To również miejsce dla przyszłych menedżerów i ekonomistów.

Po ukończeniu studiów matematycznych lub geograficznych można zostać nauczycielem w szkole, natomiast wykonywanie wielu zawodów wymaga zarówno wiedzy matematycznej jak i geograficznej. Stąd takie kierunki studiów jak: geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, finanse i inwestycje, analityka gospodarcza, studia menedżerskie. Wiedza geograficzna i matematyczna niezbędna jest także w zawodach związanych z zasobami przyrodniczymi – chodzi tu na przykład o architekturę krajobrazu, geomonitoring, gospodarkę energetyczną, geozagrożenia oraz w przypadku logistyki. Nauka w klasie matematyczno – geograficznej przygotowuje do studiów miejskich, międzynarodowych stosunków gospodarczych, do kierunków takich jak inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria gazu łupkowego, inżynieria zagrożeń środowiskowych.

 

TECHNIKUM

 Oznaczenie klasy 1Ta / 1Tb / 1Tc
 Nazwa klasy technikum chemiczne
 Przedmioty rozszerzone chemia, matematyka
 Drugi język obcy język niemiecki
 Przedmioty punktowane język polski, matematyka, chemia, fizyka lub biologia

 

Z czym kojarzy się nam Kalifornia? Ze słońcem, bajkowymi rezydencjami miliarderów i widokiem pól naftowych. Wszystko jednak zaczęło się nie tam, a w Bóbrce, małej polskiej miejscowości, w połowie XIX wieku, w zachodniej Galicji. Amerykanie od nas uczyli się jak wydobywać ropę naftową, jak produkować z niej paliwa, napędzające gospodarkę i przyczyniające się do bogacenia lokalnych społeczności.

Energia, paliwa – ekonomiści uważają, że nasze życie i praca bez nich są obecnie niemożliwe. Technicy i inżynierowie, pracujący w przemyśle petrochemicznym to ludzie, od których zależy funkcjonowanie całego społeczeństwa.
Technik technologii chemicznej – to brzmi dumnie.

Zdobycie zawodu technik technologii chemicznej daje możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów w Europie – Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. lub w innym zakładzie przemysłu chemicznego.
Zdany egzamin zawodowy upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Uniii Europejskiej – co pozwala kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych