Dyrekcja

Tomasz Wiśniewski

Dyrektor (urlop zdrowotny)

 

Barbara Kozera

Dyrektor (w zastępstwie)

 

Bartłomiej Biernacki

Wicedyrektor

 

Magdalena Nowakowska

Wicedyrektor