Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości

OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

 1. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
 2. ”Bohaterom w twojej szkole” – projekt społeczny poświęcony powstańcom warszawskim
 3. Konkurs fotograficzny „Śladami niepodległości”
 4. Konkursy plastyczne: „Pokaż mi Polskę”, „Polskie drogi do niepodległości”
 5. Konkurs szkolny „100 lat niepodległości”
 6. Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
 7. Wyjazd na ścieżkę dydaktyczną „Wokół Palmir”, lekcja muzealna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach
 8. Wyjście pod Odwach złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
 9. Wyjścia do miejsc pamięci narodowej
 10. Lektura utworów o tematyce patriotycznej na zajęciach języka polskiego
 11. Seans filmowy dla młodzieży (np. „Katyń”, „Miasto 44”)
 12. „Lekcja dla Rodaka” – lekcja na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i na Kresach, spotkanie z Polakami z Kazachstanu
 13. Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Sejmu RP
 14. Lekcja wiedzy o społeczeństwie z posłem na Sejm RP
 15. Realizacja filmu krótkometrażowego „Polska poza Polską”
 16. Wyjście na cmentarz wojskowy w Płocku w ramach akcji „Zapal znicz dla żołnierza” i na inne cmentarze płockie
 17. XXVII Rajd „Szlakami Legionistów Płockich”
 18. Wystawy tematyczne w pracowniach lekcyjnych
 19. Wystawa książek, wystawa o tematyce historycznej przygotowana przez szkolną bibliotekę
 20. Lekcja historii na auli „Drogi Polski do niepodległości”
 21. Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 22. Wycieczka całej społeczności szkolnej do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstanie Warszawskiego
 23. Udział w grze miejskiej „Szare Szeregi” w Warszawie
 24. Uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego przez społeczność szkolną – happening
 25. Kokardy narodowe w dzień obchodów rocznicy
 26. Szkolny Turniej Strzelecki
 27. Udział w Konkursie Piosenki i Pieśni Legionowej

Harmonogram

Lp. Wydarzenie Termin Osoby odpowiedzialne
1. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego 1 października 2018 Małgorzata Paprocka, Grażyna Rybicka, Hanna Kamińska
2. „Bohaterom w twojej szkole” – projekt społeczny poświęcony powstańcom warszawskim (seminaria oraz spotkania z uczestnikami walk o niepodległość) wrzesień-październik

2018

Grzegorz Byszewski
3. „Śladami niepodległości – konkurs fotograficzny wrzesień – listopad 2018 Barbara Ćwikła
4. „Pokaż mi Polskę” – konkurs plastyczny październik – listopad 2018 Marta Kleniewska, Anna Dymek, Małgorzata Jarząbek, Anna Kokoszczyńska, Krzysztof Nowak
5. Wyjazd na ścieżkę dydaktyczną „Wokół Palmir”, lekcja muzealna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach 18 października 2018 Anna Ciarkowska, Kalina Klikczyńska, Joanna Murawska i inni opiekunowie
6. Wyjście pod Odwach – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, kl. IIITb, IVTa 26 października 2018 Monika Grabarczyk, Monika Chęcka
7. Konkurs szkolny – „100 lat niepodległości” październik 2018 Krzysztof Nowak
8. Obejrzenie filmu np. „Katyń”, „Miasto 44” – klasy IIITb, IVTa październik 2018 Monika Grabarczyk, Monika Chęcka
9. „Lekcja dla Rodaka” – lekcja na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i na Kresach, w tym spotkanie z Polakami z Kazachstanu 19 października 2018 Marcin Skiermański, Małgorzata Jarząbek-Kościuk, Krzysztof Nowak
10. Wizyta klasy 2a w Sejmie RP październik – listopad 2018 Grzegorz Byszewski z kl.2a
11. Konkurs plastyczny: „Polskie drogi do niepodległości” październik – listopad 2018 Małgorzata Jarząbek-Kościuk, Krzysztof Nowak, Anna Kokoszczyńska
12. Lekcja wiedzy o społeczeństwie z posłem na Sejm RP październik – listopad 2018 Grzegorz Byszewski (klasa do ustalenia)
13. Film zrealizowany przez klasę II a „Polska poza Polską” – premiera na stronie szkoły, szkolnym fanpage’u, telewizorze na holu szkoły premiera 9 – 12 (?) listopada 2018 Agnieszka Zielińska
14. Wyjście z młodzieżą na cmentarz wojskowy w Płocku w ramach akcji „Zapal znicz dla żołnierza” i na inne cmentarze płockie listopad 2018 Krzysztof Nowak, Grzegorz Byszewski, Robert Kokosza
15. XXVII Rajd „Szlakami Legionistów Płockich” listopad 2018 Anna Kokoszczyńska
16. Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej listopad 2018 Jacek Ratkowski
17. Wystawy tematyczne w pracowniach listopad 2018 Agnieszka Zielińska, Anna Dymek, Hanna Kamińska, Lidia Wasilewska, Małgorzata Paprocka, Monika Grabarczyk, Monika Chęcka
 

18.

 

Wystawa książek, wystawa o tematyce historycznej

 

listopad 2018

 

Marta Kleniewska (biblioteka)

19. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego – wszystkie klasy listopad 2018 Dyrekcja szkoły i wychowawcy
20. udział w grze miejskiej „Szare Szeregi” w Warszawie – w dniu wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego, klasy IIITb, IVTa listopad 2018 Monika Chęcka, Monika Grabarczyk
21. Lektura utworów o tematyce patriotycznej na lekcjach języka polskiego 9 listopada 2018 Małgorzata Paprocka, Grażyna Rybicka, Agnieszka Zielińska, Hanna Kamińska, Anna Dymek
22. Lekcja historia – „Drogi Polski do niepodległości” 9 listopada 2018
23. Kokardy narodowe 9, 12 listopada 2018 wychowawcy klas
23. Happening – odśpiewanie hymnu narodowego przez społeczność szkolną 9 listopada 2018, godzina 11.11 Małgorzata Paprocka, Grażyna Rybicka
24. Wyjścia do miejsc pamięci narodowej 12 listopada 2018 Anna Kokoszczyńska z kl. 2tb i 2ta, Krzysztof Nowak z kl.2a
25. Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 12 listopada 2018 Dagmara Pędraszewska-Knieć, Ewa Staniszewska, Magdalena Wiktorowska
26. Szkolny turniej strzelecki (Strzelnica LOK Płock, ul. Norbertańska) 12 listopada 2018 Grzegorz Byszewski, uczniowie z kółka strzeleckiego
27. Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 13, 14, 15 listopada 2018
28. Udział w Konkursie Piosenki i Pieśni Legionowej listopad 2018 Jacek Ratkowski