Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych będzie możliwy w szkole po okazaniu dowodu osobistego lub przedstawieniu upoważnienia
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 15:00.

W celu zachowania standardów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwa zobowiązane są do:
zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
dezynfekcji rąk,
założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Od 5 lipca 2021 r. (pomiędzy godz. 8:00 a godz. 10:00) absolwenci mogą poznać swoje wyniki elektronicznie pod adresem: https://wyniki.edu.pl

Loginy i hasła absolwenci otrzymali podczas egzaminów maturalnych.


Informacja dla absolwentów dotycząca EGZAMINU POPRAWKOWEGO


Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.  

Uprawniony absolwent nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa Dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną. Załącznik 7. podpisany w postaci skanu należy przesłać na adres zsce@zsce.pl

Załącznik 7

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Autor wpisu: