Badania lekarskie kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie

Szanowni Państwo Rodzicie / Opiekunowie prawni,

kandydaci do klas technikum w zawodzie – technik technologii chemicznej, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie – technik technologii chemicznej.

Badania dla kandydatów są bezpłatne.

Więcej szczegółów znajduje się w zakładce Kandydaci > Badania lekarskie.

Autor wpisu: