Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych będzie możliwy w szkole po okazaniu dowodu osobistego lub przedstawieniu upoważnienia 12 sierpnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

W celu zachowania standardów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwa zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Od 11 sierpnia 2020 r. absolwenci mogą poznać swoje wyniki elektronicznie pod adresem: https://okewarszawa.azurewebsites.net
Loginy i hasła absolwenci otrzymali przy odbiorze świadectw ukończenia szkoły.

 

Informacja dla absolwentów dotycząca EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego  pod warunkiem, że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Uprawniony absolwent nie później niż do 14 sierpnia 2020r. składa Dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną. Załącznik 7. podpisany w postaci skanu należy przesłać na adres zsce@zsce.pl

Załącznik 7 (absolwent liceum)
Załącznik 7 (absolwent technikum)

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Autor wpisu: