Informacja o pracy Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w dniach 27 kwietnia – 22 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w dniach 27 kwietnia – 22 maja 2020 r.
budynek Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza będzie zamknięty.

Prosimy o załatwianie spraw pilnych drogą telefoniczną, tel. 24 365 86 32 (w godz. 10.00 – 12.00)
lub elektroniczną e-mail: zsce@zsce.pl

 

W dniach 28-29 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie odbiór świadectw ukończenia szkoły dla absolwentów
V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

W dniach 4 i 6 maja uczniowie mają możliwość skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

 

Autor wpisu: